WednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

Overcast skies

Overcast skies

Light drizzle

Light drizzle

Moderate snow

Moderate snow

Sunny skies

Sunny skies

High:

5°C / 41°F

Low:

2°C / 36°F

High:

10°C / 50°F

Low:

4°C / 39°F

High:

8°C / 46°F

Low:

1°C / 34°F

High:

4°C / 39°F

Low:

-1°C / 30°F

High:

5°C / 41°F

Low:

-3°C / 27°F

Source: www.weather2.co.uk