WednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
Overcast skies

Overcast skies

Partly cloudy skies

Partly cloudy skies

Sunny skies

Sunny skies

Cloudy skies

Cloudy skies

Overcast skies

Overcast skies

High:

3°C / 37°F

Low:

1°C / 34°F

High:

2°C / 36°F

Low:

-5°C / 23°F

High:

-3°C / 27°F

Low:

-12°C / 10°F

High:

1°C / 34°F

Low:

-9°C / 16°F

High:

4°C / 39°F

Low:

-5°C / 23°F

Source: www.weather2.co.uk